Papa San

papa-san1
Dancehall || Gospel || Reggae
Jamaica

Papa San

Dancehall || Gospel || Reggae
papa-san1
Jamaica

Discography

papa-san-life-lessons
Life Lessons
(Album)
i-like-you-san-papa-san
I like You San
(Album)
papa-san-my-story
My Story
(Album)
papa-sam-one-blood
One Blood
(Album)
papa-san-no-place-like-home
No Place Like Home
(Album)
papa-san-victory
Victory
(Album)
papa-san-journey
Journey
(Album)
papa-san-animal-party
Animal Party (2019 Remaster)
(Album)
papa-san-i-god
God & I
(Album)